Kat aan hond laten wennen

Kat aan hond laten wennen

Goed voorbereiden

 

 1. Verwerf voldoende kennis over beide diersoorten zodat je de gedragingen beter kan begrijpen. Ken de basisnoden en communicatiesignalen van de hond en de kat (zie “hoe krijg ik een gelukige kat”). 
 2. Plan nieuwe routines in uw huishouden rekening houdend met de nieuwe huisgenoot en bepaal op voorhand waar de privé ruimte is van welk dier (werk met veiligheidshekken en/of kattenluikjes). Het is heel belangrijk dat elk dier zijn eigen ruimte heeft afgezonderd van de andere huisgenoot waar hij zich veilig voelt en rust heeft. 
 3. De keuze van de dieren is ook belangrijk in de zin dat als uw hond of kat al eerder een negatieve ervaring heeft gehad met de andere diersoort dit een slechte basis kan zijn voor een introductie met een lage slaagkans. 
 4. Alsook is het belangrijk dat de socialisatie periode goed is verlopen zodat de sociale ‘skills’ voldoende ontwikkeld zijn. 
 5. Voor de kat is het belangrijk dat de omgeving al minstens 4 weken op voorhand is aangepast alvorens de hond te introduceren.
 6. Voor de hond is het belangrijk dat de basiscommando’s gekend zijn zodat je hem onder controle kan houden doorheen de introductie.

 

Opmerking: Huishoudens waar de kat eerst aanwezig was waar een hond werd geïntroduceerd had doorgaans meer slaagkans dan als het omgekeerd het geval is.

 

 

5 fases ter introductie

 

 1. Eigen huis = veilig huis
 2. Heel het huis = veilig huis
 3. Ontmoetingsfase = leerfase
 4. Dagelijkse routine = aanvaarding
 5. Samenleven = evolueren

 

 

 

 1. Eigen huis = veilig huis

Een plek voorzien voor zowel de kat als hond om alleen te wennen aan de nieuwe omgeving/geuren/geluiden. Je kan een dekentje of stukje stof op de slaapplek leggen van het dier, om het dan vervolgens te wisselen om ze via geuren al te laten kennis maken.

Deze fase kan enkele dagen tot weken duren het is sterk afhankelijk van het temperament van de kat of hond.

 

 1. Heel het huis = veilig huis

De nieuwe kat of hond alleen op verkenning laten in het volledige huis zonder dat jij of andere huisgenoten aanwezig zijn. Hou minimale toezicht zonder de hond of kat te laten schrikken. Heel belangrijk is dat je het dier dit op zijn eigen temp laat doen en niets forceert. Enkel overgaan tot de volgende stap als beide dieren comfortabel zijn in het hele huis of de ruimte waar de dieren verblijven.

 

 

 1. Ontmoetingsfase = Leerfase

Deze fase moet in alle rust gebeuren dat wil zeggen op een rustig moment na de dagelijkse huishoudelijke taken. Alsook na de dagelijkse taken van uw huisdier, nadat ze gegeten/gespeeld hebben en buiten zijn geweest. Wees op de hoogte van de stress signalen van de dieren en probeer zo goed mogelijk de lichaamstaal te lezen om stress te vermijden.

De kat beslist hoe snel of hoe traag de introductie zal verlopen. De hond moet de kat naar zich laten komen en niet omgekeerd om trauma’s te vermijden. Het is dus enorm belangrijk dat de hond braaf in zijn mand of gekozen plek blijft wanneer de kat toenadering zoekt. Je kan de hond eventueel afleiden met commando’s/koekjesregen/…

De eerste ontmoeting is best kort en van op een grote afstand en blijf zelf rustig (stem niet verheffen, niet paniekeren bij onverwachte gebeurtenissen,…). Geef beloningen om de nieuwe huisgenoot aan een positieve ervaring te koppelen. Let wel op dat je op het juiste moment een beloning geeft, niet wanneer ze tekenen van angst of stress vertonen. De hond en kat nooit alleen laten in deze fase.

 

 1. Dagelijkse routine = aanvaarding

In deze fase hebben ze onbeperkte toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes ( de privé zones blijven privé). Eerst met jouw aanwezigheid en stilaan afbouwen indien alles goed gaat. Goed gedrag blijven belonen en ongewenst gedrag bijsturen. Men moet blijven bijsturen en consequent zijn.

 

 1. Samenleven = evolueren

De dieren worden volwassen of ouder waardoor er door gezondheid gedragsveranderingen kunnen optreden. Als er routines veranderen kan dit ook invloed hebben op het gedrag of de relatie tussen de dieren. Als er zich problemen voordoen is het aangeraden om terug te gaan bij de principes van de introductie.

 

The key to succes

 • Niet te snel opgeven
 • Goede kennis van beide diersoorten is noodzakelijk
 • Een goede introductie is de basis van de relatie
 • Er zijn veel gradaties in de relatie tussen kat en hond, dit kan gaan van elkaar tolereren tot een vriendschap waarbij ze samen slapen.