Hartproblemen bij honden

Hartproblemen bij honden

Meer dan 1 op 10 honden krijgt hartproblemen. Hoe kan je hartproblemen tijdig opsporen en wanneer moet je een dierenarts inschakelen?

 

Normaal gezien ga je elk jaar op controle bij de dierenarts. Dit is belangrijk want tijdens die check-up worden alle vitale functies gecontroleerd, waaronder het hart.

 

Zo kunnen we vaak op tijd een hartprobleem vaststellen, want hoe sneller je er bij bent, hoe groter de overlevingskansen!

 

Hartfalen

 

Bepaalde rassen (bv cavalier king charles) en oudere honden (boven de 6 jaar) zijn gevoeliger. In 90% van de gevallen gaat het om een probleem met de hartkleppen of een verminderde werking van de hartspier.

 

Symptomen

 

 Er is sprake van hartfalen als het lichaam niet meer in staat is om de verminderde pompwerking van het hart te compenseren.

 

De meest voorkomende symptomen zijn:

 

  • Sneller ademen: meer dan 30 adembewegingen per minuut 
  • Kortademigheid
  • Veel hoesten (vooral ‘s nachts)
  • Verminderde uithouding
  • Gewichtsverlies
  • Flauwvallen
  • Snellere hartslag

 

Diagnose

 

Vaak kunnen we al een vermoeden hebben door te luisteren met stethoscoop. Daar horen we een afwijkend hartgeluid. Bij een vermoeden van een hartprobleem zullen verdere onderzoeken worden uitgevoerd om vast te stellen in welk stadium van de aandoening de hond zich bevindt.

 

Behandeling

 

Op dit moment is genezing is nog niet mogelijk. Gelukkig zijn er wel goede behandelingen voorhanden. Door vroeg in te grijpen kan de progressie van de aandoening aanzienlijk worden geremd.

 

 

Het is belangrijk dat de medicatie nauwgezet gegeven wordt volgens de richtlijnen van de dierenarts, ook als je verbetering merkt.

Een verlaging in de dosis of het stopzetten van de behandeling vergroot het risico op het terugkeren van de symptomen, zo niet in ergere vorm!

 

Verzorging van een hartpatiënt

 

Zorg voor regelmatige, maar aangepaste beweging. Het is namelijk beter elke dag meerdere korte wandelingen te maken dan slechts één lange wandeling.

 Intensieve wandelingen of uitputtende spelletjes worden best vermeden. Wandelingen in de warme middagzon zijn uit den boze. 

 

Als hondeneigenaar is het belangrijk om zelf de gezondheid  van je hond op te volgen door regelmatig zijn ademhaling te controleren in volledige rust (bv als hij rustig ligt te slapen). Je telt dan hoe vaak hij ademhaalt. Een stijging in ademhalingsfrequentie is de beste aanwijzing voor falend hart.

 

Concreet

 

Ook al lijkt je hond gezond, ga zeker jaarlijks op controle bij de dierenarts. Zo kunnen we kort op de bal spelen bij eventuele problemen.

 

In geval van hartproblemen is frequentere controle soms nodig.

 

Spoedgeval?

 

In erge gevallen van hartfalen of hartproblemen kan spoedhulp nodig zijn;

Contacteer direct de dierenarts bij volgende symptomen:

 

  • Heel snel en zwaar ademen, waarbij hond een benauwde houding aanneemt
  • Een blauwe tong
  • Flauwvallen